Diasaron 2

Enthalten in:
Haselwurz (Asari rhizoma)

© Thomas Schöpke